Det er rimelig skremmende at vi i 2010 må gå til streik for at ansatte
skal få en tariffavtale.

Det sier distriktssekretær i Norsk
Arbeidsmandsforbund, Roy
Olav Olsen.

Klokka sju i dag morges trakk han på seg den gule
streikevesten og tok sin økt som streikevakt utenfor hovedinngangen til
gravemaskinfirmaet Åsmund Pettersen & Sønn på Jevnaker.

Varsler opptrapping

De ansatte har, i samarbeid med Norsk
Arbeidsmandsforbund, lenge forsøkt å få tariffavtale med bedriften. Men
gjennom både forhandlinger og mekling har arbeidsgiveren sagt nei.
Hovedgrunnen til den steile holdningen skal være kostnadene knyttet til
Avtalefestet Pensjon (AFP).

I dag tok Arbeidsmandsforbundet seks av sine
medlemmer ved bedriften ut i streik. Ifølge Roy Olav Olsen er
streikeviljen blant de ansatte stor, og han varsler at dersom
arbeidsgiveren ikke gir etter, blir streiken trappet opp med tre nye
streikende om ei uke.

Millionoverskudd

Så langt har streiken forløpt i ordnede former,
uten
noen forsøk på streikebryteri, forteller Olsen.

Bedriften Åsmund Pettersen & Sønn har 18 ansatte.
12 av dem er organisert i Norsk Arbeidsmandsforbund. Bedriften omsatte
for 54 millioner kroner i fjor og hadde et overskudd på 2,4 millioner
kroner.