Mens Europa opplever krise og lønnsnedslag, har vårens tariffoppgjør her i landet gitt en lønnsøkning på mellom 3 og 3,5 prosent. Men noe likelønnsløft ble det ikke.

I sju tilfeller var arbeidsgivertilbudet så dårlig at det ble streik. En oppsummering viser at streikene bidro til forbedringer. I en rekke bransjer har minstelønnssatsene økt.

– Norge er i en særstilling. Når resten av Europa sliter med lønnsnedslag og tap av velferdsgoder, får vi lønnsvekst, sier Knut Bodding, leder av forhandlingsavdelingen i LO.

Les hele saken på Arbeidsmanden.no