HK streiken er avsluttet

Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening (AAF) og Handel og Kontor (HK) ble 25.11.14 enige i tariffoppgjøret i arbeiderbevegelsen. Streiken som har vart i 8 dager er dermed over. Les mer på AAF sine sider.