Norsk Arbeidsmandsforbund støtter de streikende lærerne i Skolenes Landsforbund!

Vi i LO-familien står sammen når konflikten er et faktum, og nå støtter vi helhjertet opp om lærerne i Skolenes Landsforbund.
Vi ser med bekymring på situasjonen på landets yrkesskoler, både for læreren generelt men også for yrkesfagene spesielt. Kompetanseflukten fra yrkesskolene er et problem på lang sikt, vi trenger lærerne til å utdanne morgendagens fagarbeidere. Det må være mulig å rekruttere dyktige fagarbeidere til alle deler av skoleverket, og særlig til yrkesfagene. Vi oppfordrer på det sterkeste motparten til å ta initiativ til en løsning på konflikten slik at det blir slutt på å vanne ut kompetansekravene i yrkesfaglig utdanning.
Det må igjen bli attraktivt å være yrkesfaglærer, vi må bygge sterke fagarbeidere for fremtiden!
Stå på gode medlemmer av Skolenes Landsforbund, vi i Norsk Arbeidsmandsforbund står sammen med dere!