Norsk Arbeidsmansforbund har besluttet å støtte søsterorganisasjonen i Swaziland for arbeidstakere i bergverk. Handlingsprogrammet legger til grunn at forbundet skal bidra til forebyggende helse- miljø- og sikkerhetsarbeid i bergindustrien globalt.

MQAWUS – Mining Quarrying and Allied Workers Union of Swaziland er søsterforbundet til Norsk Arbeidsmandsforbund i Swaziland. Forbundssekretær for bergindustrien Thorbjørn Jungård og forbundsleder Erna Hagensen er glad for at Norsk Arbeidsmandsforbund ved hjelp av LOs internasjonale avdeling ved Kirsten Natvig skal støtte MQAWUS.

Arbeidssituasjonen til gruvearbeiderne i Swazialand er knalltøff. De er svært utsatte for skader og sykdommer. Slik har forholdene vært for gruvearbeidere også i Norge.

MQAWUS ble etablert i 1982. De har hovedkontor i hovedstaden Manzini og filial i Maloma Colliery kullgruve. Totalt medlemsskap er på rundt 1.200 hvorav ca. 500 er gruvearbeidere. I 2010 ble over 50 kullgruvearbeidere diagnostisert med kroniske sykdommer som lungesilikose, hørselsskader med mer. Mange har fallskader. Arbeidsgiver har nektet å utstyre arbeidstakerne med verneutstyr. 18 har mistet jobben på grunn av skadene/sykdommene de har pådratt seg, uten kompensasjon. En ansatt døde på jobb 1. mai i år på grunn av manglende sikkerhet.

Generalsekretæren i MQAWUS er bannlyst fra å besøke kullgruven fordi han har fokusert på de farlige arbeidsforholdene i pressen. Arbeidstakerne er ikke informerte om arbeidsmiljøloven og arbeidsgivernes ansvar for sikkerhet. De som kjenner til loven og etterspør dens etterlevelse, blir straffet av arbeidsgiver. Arbeidstilsynet gjør ikke jobben sin.

 MQAWUS ønsker å drive opplæring av tillitsvalgte og filialledere helse, miljø og sikkerhet og gjeldende lover slik at de kan:

  • Gi juridisk veiledning til arbeidstakere
  • Dokumentere ulykker på arbeidsplassen
  • Representere arbeidstakere når de søker kompensasjon for yrkesskader/sykdommer
  • Gi medlemmer og arbeidstakere opplæring i HMS-relaterte spørsmål

Norsk Arbeidsmandsforbund har lang erfaring i disse spørsmålene. Forbundet vil i tillegg til å å bidra økonomisk, også dele sin erfaring med søsterorganisasjonen i Swaziland.