This content has been archived. It may no longer be relevant

Foto: Norsk Folkehjelp

Foto: Norsk Folkehjelp

Norsk Arbeidsmandsforbund går snart inn i en hektisk periode med årsmøter i alle avdelinger. Årsmøtene er tid og sted for politisk handling. Forbundet oppfordrer årsmøtene om i den sammenheng å støtte 75 års jubilanten – Norsk Folkhjelp. 

Fagbevegelsen stiftet for 75 år siden Norsk Folkehjelp for at vi skulle drive nasjonalt helsearbeid og internasjonalt solidaritetsarbeid i tråd med fagbevegelsens ideologi. I dag jobber Norsk Folkehjelp i 40 land og står alltid på folkets side.

Under frigjøringskampen i Sør-Afrika var Norsk Folkehjelp en av de viktigste kanalene for nordisk støtte til ANC. De har støttet palestinernes kamp mot opposisjonen i lang tid. I Myanmar er Norsk Folkehjelp nå i gang med kartlegging av miner som skal ryddes, etter mange år med politisk motstand.

2014 fortsetter Norsk Folkehjelp å stå frem som en uredd organisasjon med sterke meninger. Demokrati kommer ikke av seg selv. Folkelig mobilisering ansvarliggjør myndighetene, og er et av de viktigste redskapene i arbeidet for en mer rettferdig verden.

Krisen i Syria tester vår solidaritetsfølelse. Det er et enormt antall mennesker med et skrikende behov for humanitær hjelp. Norsk Folkehjelp leverer nødhjelp inn i Syria, slik at færre skal behøve å flykte.

Alle bidrag monner, store som små. Bidragene fra de lokale årsmøtene i norsk fagbevegelse er med på å gi Norsk Folkhjelp større mulighet til å hjelpe andre. Forbundet oppforder derfor årsmøtene om å støtte opp om Norsk Folkhjelp i sitt jubileumsår.

Bruk kontonummer 9001.08.76000 og merk innbetalingen med: Årsmøtesøknad.