Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Temaet for årets 1. mai-aksjon er «Stopp smitten – ikke demokratiet». Vipps til 10145 eller send «1.mai» til 2160 (200 kr).

Vi står i en global pandemi som truer folks helse og liv over hele verden. Slik mange av våre frivillige responderer på krisen her hjemme, responderer våre partnere ute på utfordringen. De trenger vår støtte. Utviklingsland står overfor en krise som vil ha katastrofale økonomiske konsekvenser og forsterke ulikheten.

Myndighetene i mange land har strammet grepet og innført ulike typer unntakstilstand eller kriselover, noe som gir dem videre fullmakter. Mange steder har politiet og militæret blitt satt inn for å kontrollere befolkningen. Andre land innfører også omfattende digital overvåkning av folks bevegelser og aktivitet på sosiale medier. Myndighetene benytter mulighetene til å innskrenke handlingsrommet for sivilsamfunnet, ytringsfriheten og forsamlingsretten.

Koronakrisen vil ramme Norsk Folkehjelp sine partnere hardt. Nå er tiden inne for å vise solidaritet og sikre at sivilsamfunnet fortsatt kan virke og spille sin rolle i å kunne svare på folks behov for korrekt informasjon, såpe og desinfeksjonsmidler, og matutdeling for de aller mest sårbare.