1.mai nærmer seg med stormskritt og vi gleder oss til at vi skal samles på torg, holde appeller og gå i tog for å markere kampsaker og solidaritet.

Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Temaet for årets 1mai-aksjon er «På lag med folk i krig og krise- Bli med i kampen for trygghet, rettferdighet og demokrati».

Når en krise eller krig inntreffer må sivilbefolkningen beskyttes, grunnleggende behov dekkes, viktig informasjon formidles og spres. En hverdag må skapes selv når verden rundt en har blitt et inferno. Under krig og konflikt er lokale initiativtakere de viktigste aktørene, og de trenger vår støtte!

Vipps til 10145.

Norsk Folkehjelp jobber med folkelig mobilisering og organisering over hele verden. Under årets aksjon retter vi oppmerksomheten mot Ukraina, Palestina, Syria og Colombia.

Les mer og se appellene fra felt her

Her kan dere laste ned fysisk og digitalt materiell