Hvis du ønsker å gi din støtte til jordskjelvofrene i Haiti gjennom Norsk Folkehjelp, bruk kontonummer 9001.05.00000 og merk innbetalingen ”Haiti”.

Siden jordskjelvet rammet Haiti tirsdag 12. januar, har Norsk Folkehjelp fått mange henvendelser fra folk som ønsker å hjelpe.

Norsk Folkehjelp driver ikke egne prosjekter i Haiti, men vil kanalisere støtten gjennom søsterorganisasjoner i det europeiske nettverket SOLIDAR (tidligere Den internasjonale arbeiderhjelpen). Norsk Folkehjelp har vært med i dette nettverket av folkehjelpsorganisasjoner siden 1951. Flere av medlemsorganisasjonene driver prosjekter i Haiti og har erfaring med nødhjelpsarbeid.