Oppfordring fra Norsk Arbeidsmandsforbund: Støtt de streikende ved Åsmund Pettersen & Sønn AS på Jevnaker!

Forbundsekretær Svein Johansen oppfordrer til å støtte de streikendes kamp for tariffavtale. Det ble iverksatt streik av forbundets medlemmer ved entreprenørbedriften Åsmund Pettersen & Sønn AS på Jevnaker mandag 12. april, med krav om
opprettelse av tariffavtale i bedriften. Streiken har blitt opptrappet fra og med i dag, 19. april.

– Retten til tariffavtale er en av de mest grunnleggende rettigheter vi har i et samfunn. Derfor er dette en kamp for hele fagbevegelsen og en viktig prinsippsak som fagbevegelsen ikke må tape, sier Johansen.

Tariffavtale burde være en selvfølge for alle arbeidstakere i et demokratisk samfunn. Det oppfordres med dette til å vise solidaritet og støtte til våre streikende kamerater ved bedriften Åsmund Pettersen & Sønn AS, som nå er i lovlig konflikt for å få opprettet tariffavtale, sier han.

Solidarisk støtte kan gis på kontonr. 2030.22.45968 i Sparebank1.