Norsk Arbeidsmandsforbund oppfordrer alle sine medlemmer om å vise solidaritet i den aksjonsuka som internasjonal fagbevegelse arrangerer. Denne uka startet aksjonen og hovedfokus er rettet mot forholdene for de fagorganiserte i Mexico.

Meksikanske myndigheter har i siste fem år utsatt våre kolleger i den frie og uavhengige fagbevegelsen i landet for særdeles alvorlige, brutale og voldelige overgrep.Forbundsekretær Thorbjørn Jungård besøkte Mexico i fjor og hadde bl.a. samtaler med faglige ledere.

Det ble blandt annet dokumentert at de meksikanske myndigheter gjør alt for å undergrave den uavhengige fagbevegelsen og erstatte den med en statskontrollert og lojal fagbevegelse. Noen faglige ledere sitter også fengslet eller lever i landflyktighet. Det Mexicanske gruvearbeiderforbundet og elektrikerforbundet er spesielt hardt rammet. Det er nå fem år siden den store gruveulykken i Conchos der 65 gruvearbeidere mistet livet.

Forbundsleder Erna Hagensen og representanter fra Fellesforbundet hadde i fjor et møte om saken med utenriksminister Jonas Gahr Støre og næringsminister Trond Giske om videre tiltak for økt påtrykk fra norske myndigheter når det gjelder faglige rettigheter.

Gi din støtte til aksjonen her