Ledig stilling – Organisasjonsarbeider i Norsk Arbeidsmandsforbund avd. 9 Nord

Norsk Arbeidsmandsforbund er tilsluttet LO og har ca. 32.000 medlemmer i forskjellige yrkesgrupper. Vi har nå ledig stilling som organisasjonsarbeider i området Troms og Finnmark.  

Forbundet har avdelingskontor i Alta og et servicekontor i Tromsø. Organisasjonsarbeideren skal knyttes til kontoret i Tromsø og reise ut fra dette kontoret. Kontorene ledes av en distriktssekretær, som også vil bli den nye organisasjonsarbeiderens nærmeste overordnede.

 Organisasjonsarbeideren skal ha ansvar for oppsøkende virksomhet, bistå medlemmer og tillitsvalgte på arbeidsplassene og organisere medlemmer innen forbundets område. Organisasjonsarbeideren skal også bistå med å velge tillitsvalgte og få i gang klubber i bedriftene. De største yrkesgruppene i forbundet er renholdere, anleggsarbeidere, vektere, ansatte i bergindustrien og hos maskinentreprenører.   

 Vi søker en utadvendt, tillitvekkende og initiativrik person med tillitsvalgterfaring. Søkeren må kunne arbeide selvstendig og være systematisk, samt ha en utpreget evne til å samarbeide. Det kreves god skriftlig og muntlig framstillingsevne, og du må beherske engelsk, annen språkkunnskap er også en fordel. Det er en forutsetning med god generell kjennskap til bruk av dataverktøy.

 Stillingen innebærer mye reisevirksomhet og det kreves derfor førerkort og bil til disposisjon.

 Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til etter overenskomsten mellom HK – AAF lønnsgruppe 7,

 Nærmere opplysninger om stillingen fås hos:

  • Organisasjons og personalrådgiver Johnny Myrvold, tlf. 23 06 10 70 / 901 10 427
  • Distriktssekretær Marit Nilsen 473 11 878

 Søknad med CV sendes:

Norsk Arbeidsmandsforbund

Postboks 8704 Youngstorget

0028 Oslo, eller e-post: norsk@arbmand.no

 Søknaden må være oss i hende innen 8. juni 2012.