Foto: Ilja Hendel

Sintef og NTNU har på oppdrag av Arbeidstilsynet gjennomført en kartlegging om renhold i forbrukermarkedet. Rapporten finnes tilgjengelig her. I denne rapporten presenterer Sintef resultatene fra en kartlegging av forbrukermarkedet i renholdsbransjen, det vil si kjøp og salg av renhold i private husstander.

De har gjennomført en intervjuundersøkelse som dekker et bredt spekter av aktører i bransjen, både de som selger og kjøper renholdstjenester i forbrukermarkedet, med ledere i nettbaserte formidlingstjenester av renhold, med myndigheter og partene i arbeidslivet, samt organisasjoner og enkeltpersoner som hjelper utenlandske arbeidstakere/søkere.