Årets tariffoppgjør i staten er et hovedoppgjør. Arbeidstagerorganisasjonene møter staten til forhandlinger torsdag 8. april, kl. 10.00. Fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud åpner tariffoppgjøret på vegne av staten.

Om tariffoppgjøret:

  • Hovedoppgjør skjer hvert annet år.
  • Forhandlingene skal være avsluttet innen 1. mai.
  • Partene i forhandlingene:Staten representert ved Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.Arbeidstagerorganisasjonene er LO Stat, YS Stat, Akademikerne og Unio.
  • Statens forhandlingsdelegasjon ledes av statens personaldirektør Siri Røine.

Les mer hos LO Stat