This content has been archived. It may no longer be relevant

– Regjeringen leverer på samferdsel, men stryker på fordeling, sier forbundsleder
Erna Hagensen.

Etter en første gjennomgang av budsjettframlegget ser vi nok en gang at denne regjeringen legger fram et budsjett som er tilpasset de som har nok fra før og som bidrar til økte forskjeller. Erna Hagensen etterlyser en bedre fordelingspolitikk.

– Tallene viser at regjeringen fortsatt vil lage et samfunn der de som har mest fra før prioriteres.

Det er liten satsting på tiltak for å få de 100 000 arbeidsledige i jobb og tiltakene på dette området reduseres framfor å styrkes i regjeringens budsjettfremlegg.

-Dette er et budsjett som ikke tar tak i de store utfordringene vi har. Forskjellene mellom folk øker, arbeidsledigheten er fortsatt høy og det skapes for få jobber, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

Det er også skuffende at regjeringen heller ikke denne gangen øker fradraget for fagforeningskontingenten. Denne har stått stille siden 2013 og dette bidrar til å svekke det organiserte arbeidslivet.

– Det hadde vært et godt tiltak hvis de hadde økt fradraget for fagforeningskontingenten. Men det gjøre de ikke, kommenterer Hagensen.

Vi ser heller ingen bedringer i svekkelsen av skattefradraget for pendlere som ble innført i fjor.

– Jeg er veldig skuffa over at de ikke har økt pendlerfradraget. Jeg hadde håpet at de skulle gjøre det. I tillegg til disse skatteøkningene for arbeidsfolk som reiser, så kommer en stor økning i bompengeavgifter. Både ved at prisene øker, og at det blir mange flere bomstasjoner, påpeker Hagensen.

Det er en økning i satsingen på veg- og jernbaneformål som vil bidra til høy aktivitet i denne sektoren også i 2019.

– Det betyr arbeidsplasser for anleggsfolk, sier Hagensen.

Samtidig er det skuffende at det ikke settes av midler til Stad skipstunnel.

– Skipstunnelen er overmoden for å komme i statsbudsjettet, og når de ikke har tatt den med, kan det tolkes som et sterkt signal. Men det kan også hende at det kommer i statsbudsjettet for 2020, kommenterer Hagensen.

Vi ser heller ingen nye tiltak eller virkemidler som kan settes inn i kampen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

– Dette er for lite penger i kampen mot arbeidslivskriminalitet. Jeg hadde håpet at Arbeidstilsynet skulle fått mer penger til å prioriterer dette arbeidet, og A-krimsenterne burde fått mye mer ressurser, sier Hagensen.

I statsbudsjettet avsettes det midler til igangsetting av opprydding på Svalbard.

– Det ville jo ha vært lønnsomt for samfunnet å kunne hente ut kull samtidig med opprydding. Dessuten tar det lang tid å bygge opp alternative arbeidsplasser på Svalbard, avslutter Hagensen.

Les mer på FriFagbevegelse.