Trisdag 5. oktober legger regjeringen fram forslag til statsbudsjett for 2011. Forbundsleder Erna Hagensen har forventninger til at den rødgrønne regjeringen legger fram et budsjettforslag som gjenspeiler mange av de krrav som forbundet og fagbevegelsen har framsatt i budjsettprosessen. Les også Ernas kommentarer i Arbeidsmanden.