Her deler Onur Safak Johansen fra Fellesforbundet sine erfaringer med å etablere kvinnenettverk.

Denne uken møttes Tove Rønning (Veidekke), Silje Sanden (Løvaas maskin), Margrethe Hadland (Dalane maskin), Karin Hansen (Hustad marmor), Connie Ravndal (Implenia) og Mailinn Kjellmann (Sibelco Stjernøya) for å sette i gang arbeidet med et eget kvinnenettverk i Norsk Arbeidsmandsforbund. De jobber alle i mannsdominerte yrker. 

Under to dager med foredrag, diskusjoner og besøk på Stortinget ble det utarbeidet et mandat og Mailinn Kjellmann ble valgt til leder og Connie Ravndal til nestleder. Kvinnenettverket skal arbeide for å skape trygge og gode arbeidsforhold for alle jenter og kvinner i forbundets mannsdominerte bransjer. De skal også bygge nettverk og jobbe for økt rekruttering av jenter og kvinner i bransjene.

– Det er viktig med en sånn gruppe for å høre hvordan andre kvinner rundt omkring i landet har det. Vi som er her i dag kommer fra hele Norge, og det er veldig fint å få høre hvordan de andre har det på sine arbeidsplasser, sier Connie Ravndal. 

Til høsten planlegger kvinnenettverket en konferanse for kvinner i mannsdominerte yrker. 

Les mer i FriFagbevegelse