Konferanse for tillitsvalgte og medlemmer i Norsk Arbeidsmandsforbund avdeling 1 og 2

Mandag 30.01 – Tirsdag 31.01.2017
Sted: Quality Hotell – Bjørnstadveien 20, 1713 Sarpsborg


-Norsk Arbeidsmandsforbund sitt arbeid mot sosial dumping

-Hvordan samordner de offentlige etater arbeidet mot sosial dumping?

-Regionalt verneombud innen renhold, bygg og anlegg – Hva er det?

-Hva gjør Statens Vegvesen for å bekjempe sosial dumping?

-Bekjempelse av sosial dumping fra et politisk ståsted

Frist for påmelding: 24.01.2017

Påmelding og informasjon finner du her.

Det er begrenset med overnattingsplasser, så skriv i kommentarfeltet om du trenger/ønsker dette. De med lang reiseavstand blir prioritert. Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste dekkes.