Fra venstre: Cathrine Siro, Kristine Tiller, Lars Moholdt og Victoria Helgarson fra Norsk Arbeidsmandsforbund

LOs sommerpatrulje har åpnet informasjonskanalene på telefon og chat. Informasjonstjenestene er et viktig lavtelskertilbud der folk kan få svar på det de lurer på. Det antas at det vil være langt flere som vil kontakte LOs sommerpatrulje og informasjonstjenesten i år.

-Arbeidsmarkedet lider under korona, og frykten for at mange useriøse arbeidsgivere vil spekulere i dårligere arbeidsforhold for unge mennesker er stor, sier Norsk Arbeidsmandsforbunds ungdomssekretær Karina Veum. 

En god start på arbeidslivet

Sommerpatruljens hovedhensikt er å bidra til at unge arbeidstakere får en god start på arbeidslivet. Mange unge arbeidstakere og foreldrene deres har spørsmål om rettigheter og lover i arbeidslivet.

-Jeg vil oppfordre alle som har spørsmål enten om rettigheter, kontrakt eller rett og slett hva vi kan hjelpe deg med, om å ta kontakt med sommerpatruljetelefonen, fortsetter Veum. 

Smittevernhensyn endrer årets patrulje

Årets sommerpatrulje, som er den 35. på rad, er planlagt ekstra nøye på grunn av korona. 

-I år er det nesten viktigere enn noen gang at man bidrar i sommerpatruljen, samtidig som vi skal ha stor respekt for at det kanskje ikke føles trygt ennå å bevege seg rundt på bedriftsbesøk, sier Veum. 

Nytt i sommer blir «ringepatruljen», som er oppsøkende virksomhet per telefon.

-Det sentrale ungdomsutvalget til Norsk Arbeidsmandsforbund har blitt enige om å stille med telefonvakter der det er mulig og bedrive ringepatrulje, avslutter Veum. 

Du kan kontakte sommerpatruljen på ved å sende sende SMS til 2330. Bruk kodeordet «SP» <melding>. Du kan også ta kontakt via telefon 416 16 666, LOs sommerpatruljes Facebook-side eller på epost sommerpatruljen@lo.no