87,16 % av Arbeidsmandsforbundets medlemmer på maskinoverenskomsten stemte ja i uravstemningen, 8,95% stemte nei og 3,89% stemte blankt. 

Den totale deltakelsen er på over 44% , hvilket er mer enn en dobling siden sist.