Nordisk Bygnings- og trearbeiderføderasjon lyser ut stillingen som generalsekretær for organisasjonen.

Nordisk Bygnings- og Trearbeiderføderasjon (NBTF) er en føderasjon for forbund innenfor bygnings-, tre- og skogsbransjene. I Norden er 25 forbund og rundt 500 000 medlemmer tilsluttet NBTF.

Sekretariatet for organisasjonen er i Stockholm.

Se stillingsannonsen her!