LOs utdanningsfond har som formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for medlemmene. Søknadsfrist er 15.mai. Folk som tar fagprøvene kan søke hele året.