NHO Service møter sterk motbør mot sin pågående landsomfattende kampanje for å konkurranseutsette kommunale tjenester innenfor helse, omsorg, renhold og drift. Fagforbundet har utarbeidet en motrapport til  notatet Ressurs- og effektivitetsanalyse av kommunale helse- og omsorgstjenester, renhold og FDV (forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger).

NHO Service skal ikke få reise rundt uimotsagt med vranglære om at det er millioner å spare på konkurranseutsetting av kommunale tjenester. Fagforbundet gir sine tillitsvalgte motargumentene gjennom tall og dokumentasjon til bruk i egen kommune.

Les mer om saken hos LO