Vi står nå foran et viktig kommune og fylkestingsvalg den 12. september. Terroranslagene mot regjeringskvartalet i Oslo og Utøya har vist oss alle hvor viktig det er for vår nasjon å skjerme om demokratiet og vår frihet. Å bruke stemmeretten den 12. september er det mest konkrete hver og en av oss kan gjøre for å slå ring om Norge som demokrati og for å hedre alle de samfunnsengasjerte og unge som så brutalt ble revet bort.

Forbundstyret i Norsk Arbeidsmandsforbund mener det er viktig at vi har et samfunn hvor alle har like rettigheter og vi tar avstand fra politikk som bidrar til økte forskjeller mellom folk eller bidrar til diskriminering av mennesker på bakgrunn av kjønn, religion eller etnisk opprinnelse. Vi vil kjempe for et flerkulturelt og demokratisk Norge.

Forbundstyret mener at utfallet av kommunevalget 2011 er viktig både for Norge og for fagbevegelsen. Norsk Arbeidsmandsforbund har kjempet for våre medlemmers faglige rettigheter i over 100 år og vi må støtte de partier som jobber med oss – ikke mot oss. Viktige saker for våre medlemmer i dette kommune og fylkestingsvalget er å verne om faglige rettigheter, kamp mot sosial dumping og nei til privatisering, konkurranseutsetting og anbud av offentlige tjenester. De beslutninger som fattes i kommunestyrer og fylkesting er viktig for velferdstilbudet i lokalsamfunnet og i de ulike regionene av landet vårt. Vi oppfordrer også forbundets medlemmer og tillitsvalgte til å delta aktivt i politisk arbeid gjennom parti eller i frivillige organisasjoner!

Forbundsstyret i Norsk Arbeidsmandsforbund vil derfor oppfordre alle medlemmer til å stemme på de rødgrønne partiene ved kommune og fylkestingsvalget den 12. september 2011.

Godt valg!

 

Lytt til forbundsleder Erna Hagensen