Gruppen som jobber for at alle innen bygg og anlegg skal komme trygt hjem fra jobb, får ny leder. Norsk Arbeidsmandsforbund er medlem av styringsgruppen.

Kari Sandberg overtar som leder av styringsgruppen i charteret for en skadefri bygge- og anleggsnæring, etter Harald V. Nikolaisen, administrerende direktør i Statsbygg. Sandberg er administrerende direktør i Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA).

– Jeg gleder meg til å ta fatt på ledelsen av dette arbeidet, men det betyr lite hvis ikke alle er med og løfter og målbærer det samme budskapet. Først da vil vi ha mulighet for å lykkes, sier Sandberg.

Risikoutsatt

Det er en av de mest risikoutsatte næringer i Norge. I fjor døde ti mennesker på bygge- og anleggsplasser. Rundt 100 får varige mén som følge av skade og ca. 8000 har skaderelatert fravær.

Derfor forpliktet bransjen, myndigheter og fagbevegelsen seg seg til en visjon om null ulykker i charteret som ble signert for to år siden.

Statsbygg-sjef Harald V. Nikolaisen, som var første leder av styringsgruppa for charteret, sier at tryggere bygge- og anleggsplasser er satt på dagsorden. – Viktige tiltak er satt i gang, som langt bedre rapportering og oppfølging når noen skades på arbeidsplassen. Vi når ikke nullvisjonen uten å ta lærdom av det som allerede har gått galt, sier Nikolaisen.

Skjerpet innsats

I tilegg blir egne veiledere nå utarbeidet for å redusere ulykkesrisikoen på arbeidsplassene. Entreprenørene har forpliktet seg til å skjerpe innsatsen for å skape ryddige byggeplasser og å ha verneutstyr tilgjengelig.

– Dette er bare begynnelsen og målet er at alle skal komme trygt hjem fra jobb, sier han.

Nikolaisen fortsetter i styringsgruppa og arbeidet med en skadefri bygge- og anleggsnæring, men gir altså «ledertrøya» fra seg.

Nøkkelrolle

– Jeg er glad for at Kari Sandberg, som er en av de dyktigest i bransjen, sier ja til å lede arbeidet videre. Dessuten representerer hun entreprenørene, som får en nøkkelrolle framover for å nå visjonen om null ulykker, sier Nikolaisen.

Som sjef for EBA representerer hun 232 entreprenørbedrifter med 26.000 ansatte. Tidligere har hun hatt lederstillinger i Trygg Trafikk, LO og NSB.

Viktig fase

– Det videre arbeidet i styringsgruppen går inn i en viktig fase, hvor resultatene av arbeidet vi har gjort skal bli mer synlig og få effekt. Derfor blir det avgjørende at alle partene fortsetter å prioritere tiltak for å gjøre alle bygge- og anleggsplasser trygge, sier Sandberg.