Altfor mange bedrifter som kjøper renholdstjenester, aner ikke at det er forbudt å kjøpe renhold fra bedrifter som ikke er godkjent av Arbeidstilsynet. Nå ber vi om drahjelp, og oppfordrer alle tillitsvalgte i LO til å sjekke egen arbeidsplass.

Sånn sjekker du renholdsbedriften

1. Er bedriften godkjent av Arbeidstilsynet?

Sjekk på hjemmesidene til Arbeidstilsynet

2. Har renholderen HMS-kort?

Alle renholdere skal bære et synlig HMS-kort på jobb. Kortet gir en bekreftelse på om arbeidstageren er lovlig registrert, og har arbeidstillatelse. Det viser også hvilken bedrift renholderen er ansatt i.

3. Hvordan sikre at renholderen får lovpålagt lønn?

Du som tillitsvalgte kan sørge for at bedriften overholder sine plikter ved å sjekke at de har rutiner for oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår. De fleste tillitsvalgte vil også kunne få innsyn i arbeidsavtale, lønnsslipp og timelister, på tross at man formelt ikke har krav på det etter forskrift. Men uansett så skal bedriften du jobber i få innsyn i arbeidsavtale, lønnsslipp og timelister. Sørg for at bedriften sjekker det de etter forskrift skal sjekke.

Godkjenningsordning for renholdsbedrifter? Et ukjent begrep for mange. En fersk Fafo-rapport viser at renholdereom lag halvparten av bedriftene i privat sektor ikke kjenner til godkjenningsordningen. Bare 28 prosent av bedrifter i privat sektor som kjøper inn renholdstjenester har fulgt sin plikt og sjekket renholdernes lønn i løpet av de siste to årene.

Brede Edvardsen, forbundssekretær i Arbeidsmandsforbundet, har bare en ting å se om tallene fra Fafo-rapporten:

– Det er helt knusende tall. Og de som sjekker renholderne, de sjekker stort sett bare ved kontraktsinngåelse. Det er ingen som sjekker hvem som faktisk er inne og gjør rent på arbeidsplassen, slår han fast.

Les mer på Arbeidsmanden.