For fjerde år på rad arrangeres det HMS-konferanse for bygg- og anleggsnæringen. Konferansen går i regi av Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA), i samarbeid med Norsk Arbeidsmandsforbund, Arbeidstilsynet, Fellesforbundet, Jernbaneverket og Statens Vegvesen. Konferansen har rekordstor deltakelse og det vitner godt om at sikkerhet står høyt på agendaen for alle.

Deltakerne på konferansen er fra hele næringskjeden – myndigheter, byggherrer, prosjekterende, entreprenører og verneombud. På bygg.no forteller Lene Jønsson i EBA at hun er utrolig fornøyd med  oppslutninge om årets konferanse. – Vi har nesten doblet antall deltakere fra i fjor. Den store deltakelsen kan tyde på at konferansen er i ferd med å bli den møteplassen vi har ønsket å skape.

– Bygg- og anleggsnæringen er allerede en næring som i mange år har satt et sterkt fokus på HMS. Men så lenge man har ulykker og dødsulykker, må HMS alltid komme øverst på agendaen, sier Jon Sandnes til Byggeindustrien. Derfor er en viktig målsetning for konferansen at deltakren får med seg nyttig lærdom som de kan sette ut praktisk handling i bedriften eller på prosjektet.

På bygg.no kan du lese også lese mer om konfernsen.