Sikkerhet og helse på arbeidsplassen

På verdensbasis dør en arbeidstaker hvert 15. sekund på grunn av en arbeidsrelatert ulykke eller sykdom. Like ofte – hvert 15. sekund utsettes 153 arbeidstakere for en arbeidsulykke. Hver dag dør 6300 mennesker som følge av yrkesskade eller arbeidsrelaterte sykdommer – mer enn 2,3 millioner dødsfall per år. Hele 317 millioner ulykker skjer på jobben årlig. Den menneskelige kostnaden er enorm og den økonomiske byrden av dårlig sikkerhet og helse på arbeidsplassen er anslått til 4 prosent av verdens bruttonasjonalprodukt hvert år.

Den internasjonale arbeidslivsorganisasjonen (ILO) har som mål å skape verdens-omspennende bevissthet om dimensjoner og konsekvenser av arbeidsrelaterte ulykker, skader og sykdommer. ILO vil plassere helse og sikkerhet for alle arbeidstakere på den internasjonale dagsorden samt stimulere og støtte praktisk handling på alle nivåer. Data om arbeidsrelaterte ulykker og sykdommer er viktig for å forebygge. Faktainformasjon er viktig for å kunne måle effekt samt prioritere tiltak. Optimalisering og innsamling av pålitelige data er viktig for å etablere prioriteringer og bedre forebyggende tiltak og handlingsplaner. Temaet for Verdensdagen for sikkerhet og helse på arbeidsplassen 28.04.2017 er:

Styrking av grunnlaget for en forebyggende kultur.

Landsorganisasjonen i Norge og AOF i Norge ønsker å markere vår solidaritet ved å sette forebyggende HMS arbeid høyere på dagsorden og programkomiteen er i full gang med å sette sammen et høyaktuelt program bygd rundt årets hovedtema og lover en meningsfull og spennende konferanse.

Tid: 28.04.2017 kl 0930-1500
Sted: Samfunnsalen, Arbeidersamfunnets plass 1, Oslo
Program: Se lenger ned

Det er ingen konferanseavgift, konferansen er gratis – men påmelding er nødvendig av hensyn til bevertning og et begrenset antall plasser.

(Arrangøren dekker kun konferansen, ikke ev reiseutgifter, tapt arbeidsfortjeneste m.v.)

Du kan melde deg på ved å følge denne linken (ev. kopiere inn denne adressen i nettleseren din: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVCqEDLsXQmQV8v0oWUkG65LcBC3mgpiX9_0P61DD5ECE_Tw/viewform)
eller du kan ende en epost til: hms@aof.no

 

Program.

Sted: Samfunnsalen, Arbeidersamfunnets plass 1
Dato: 28.04.2017 Tid:
Kl 0930 – 1500

Konfransier: Pål Loftesnes, AOF Norge Tid

Tema

0930

Registrering

Bord i hallen utenfor salen.

Kaffe/te og frukt – selvbetjent.

1000

Kulturelt innslag

1015-1030

Åpning

1030-1100

Arbeidsrelaterte skader, ulykker og sykdommer i Norge

Hvilke data har vi, hva kan de brukes til og hva mangler vi?

1100- 1130

Netthets i arbeidslivet

Denne formen for trakassering brer om seg og angår stadig flere også i arbeidslivet.

1130-1200

Teknostress

1200-1245

Lunsj

Forsyn deg selv, serveres i 3. etage

1245-1300

Kulturelt innslag

1300-1320

Arbeidstilsynets fokus 2017-2019

Arbeidstilsynets handlingsplan med fokus på forebyggende arbeid

1320-1345

Ung og utsatt

IRIS rapporten fastslår at nærmere 50% av ulykkene i arbeidslivet rammer unge arbeidstakere og lærlinger.

1345-1400

Kort pause

Benstrekk

1400-1425

Tidspress og sikkerhet

Tidspress og stress i arbeidslivet skaper farlige situasjoner og uønskede hendelser.

1425-1450

Hvordan skape en god HMS kultur?

1450-1500

Avslutning – vel hjem