Hvilke krav mener du vi skal stille til politikerne foran stortingsvalget 2017? Vi vil høre din mening

Bekjempe arbeidsløsheten? Likelønn? Velferd framfor skattekutt? Skole? Hva er viktigst for deg?