Foto: Ilja Hendel

– All ære til de kara som har stått i det her. Både hovedtillitsvalgt Jan Åge Vik og de oppsagte. De har gjort en kjempejobb. Jeg er veldig stolt av medlemmene våre, sier distriktssekretær Eirik Næss. 

Det sentrale spørsmålet gjennom rettsprosessen har vært om et av landets ledende entreprenørselskap kunne la hensyn til kompetanse gå foran ansiennitet når de i en omfattende nedbanningsrunde skulle slanke staben.

Det hele startet for to år siden, da Skanska måtte si opp folk på grunn av en tøff konkurransesituasjon. Av 650 ansatte i anleggsdelen i Norge, skulle rundt 100 bort. Hovedtillitsvalgt Jan Åge Vik sa den gangen at han trodde Skanskas ledelse ville la ansiennitet bli det viktigste utvelgelseskriteriet, framfor kompetanse og hensyn til sosiale forhold.

Slik skulle det ikke bli.

Åtte av anleggsarbeiderne som ble sagt opp hadde nemlig lengre ansiennitet enn dem som fikk beholde jobben sin, og de åtte tok saken til rettsapparatet, med Arbeidsmandsforbundet og LO i ryggen. I desember 2016, nesten et år etter at de åtte fikk oppsigelsene sine lagt på bordet, kom søksmålet opp for Oslo tingrett. Og i mars 2017 kom den nedslående dommen for fagbevegelsen:

Tingretten mente at Skanska kunne fravike ansiennitetsprinsippet av hensyn til stabens samlede kompetanse.

Les hele saken på Arbeidsmanden