Foto: Ilja Hendel

I en to uker lang rettssak skal seks anleggsarbeidere fra Skanska kjempe for jobben sin i Borgarting lagmannsrett. 

«Hvorfor akkurat oss?» Det var spørsmålet opprinnelig åtte anleggsarbeidere i Skanska stilte seg i Oslo tingrett for litt over et år siden, da LO anklaget entreprenørselskapet for å ha sagt opp ansatte uten saklig grunn.

Anleggsarbeiderne og LO tapte saken, men seks av dem anket. Nå skal spørsmålet prøves på nytt i Borgarting lagmannsrett.

«Helt feil»

«Dommen er helt feil», kommenterte LO-advokat Edvard Bakke. Han påpekte at tingretten ikke hadde forstått og brukt ansiennitetsprinsippet riktig, at dommerne ikke hadde tatt hensyn til anleggsbransjens spesielle karakter og at Skanska hadde kartlagt kompetanse i bedriften «svært mangelfullt». Nå håper han at et nytt sett dommere vil se annerledes på ansiennitetsprinsipp og kompetanse.

– Vi kommer med noen nye bevis og bytter ut enkelte vitner, men i prinsippet står saken veldig likt. Så håper vi på en annen vurdering i lagmannsretten.

Les hele saken på Arbeidsmandens nettside