Forbundsstyret kan sette andre satser og bestemme at stønad skal gis fra et annet tidspunkt  
Streikebidraget utgjør 60% av brutto lønn, minimum kr 5886 pr uke med maksimum  kr 7898 pr uke.
Forsørgertillegg kr. 838,- for hver person medlemmet er forsørger for.