Leder av Norsk Arbeidsmandsforbund, Erna Hagensen taler til forsamlingen under Œpningen av Postkoms Landsm¿te 2012.