121011Erna Hagensens tale til forbundsalliansen Rogaland