Denne uken signerte partene i Charter for en skadefri bygge- og anleggsnæring en oppdatert versjon av charteret, og en ny tiltaksplan for 2017-18 er utarbeidet.

I dette arbeidet deltar vår nestleder Helge Haukeland, som har følgende kommentarer til dette viktige arbeidet.

«Eg trur det var bra å stoppa opp litt, sjå på kva har vi fått til, og kva er viktig framover for oss no.

Samarbeidet som byggherrane har fått til er veldig bra, og dei fremmar tiltak både for ein bedre HMS i kvardagen, men og for å forebyggja sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

Det er og bra at NTNU (punkt 8 ) er med, og med deira opplegg får ein og no HMS inn på timeplanen til studentane, som seinare skal ut på bygg og anleggsplassane.

Dei utførande( punkt 6 ) skal blant anna sjå på ein felles sikkerhetsopplæring for bygg og anlegg. Det fekk dei til i Norsjøen under utvinning av olje for mange år sidan, no er det på tide at vi klarar det innafor bygg og anleggsnæringa og.

For oss som arbeidstakarar er det overordna ( punkt 7 )at arbeidstakarane har ein tryggheit i arbeidsforholdet slik at dei kan ha innflytelse over sitt arbeidsmiljø og utvikla god sikkerheitskultur. Dei to punkta vi har sett opp som vi skal arbeida spesielt med er å gje verneombuda ein klar rolle i planlegging og utførelse av arbeid. Vidare er det viktigt at utenlandske arbeidstakarar blir tilbydd opplæring i norsk språk og arbeidskultur.

Eg opplever at alle som har forplikta seg til Charteret har ei haldning og ein vilje for å få til ei endå bedre og tryggare bygg og anleggsnæring, som skal rekrutera mange gode arbeidsplassar framover.»

 

Se her for tiltaksplanen: 
Charter for en skadefri bygg- og anleggsnæring Tiltaksplan 2017-2018