Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg (SfS BA) er kåret til Årets Forbilde skriver bygg.no. Norsk Arbeidsmandsforbund har vært med på å stifte Sfs BA og forbundssekretær Steinar Rindhølen sitter i styret. 

SfS BA ble formelt stiftet på et stiftelsesmøte 18. september 2019, og er en videreføring av Charteret for en skadefri bygg- og anleggsnæring, som ble etablert tilbake i 2014. SfS BA er et samarbeid der alle kan delta for å skape en skadefri bygge- og anleggsnæring.

I juryens begrunnelse heter det blant annet:
«Sfs BA de ønsker å bidra med konkrete problemstillinger, innovasjoner og verktøy. Deres visjon er: En skadefri bygge- og annleggsnæring, og strategien er samarbeid. De setter samarbeid, ledelse og kultur på agendaen, og bidrar til at du som leder får verktøy og inspirasjon.»

Stiftelsens formål er å arbeide for en sikker og skadefri bygge- og anleggsnæring. Arbeidet skal skje gjennom samarbeid og tillit mellom aktørene i næringen. Stiftelsen kan arbeide med problemstillinger knyttet til ulykker, arbeidsmiljø, helse, arbeidsrelatert sykdom/plager og seriøsitet. Gjennom å forutse risiko, dele erfaringer og øke kunnskapen om hvordan vi kan jobbe sikkert, kan vi gjøre en forandring.

Skal vi skape en skadefri bygge- og anleggsnæring, betinger dette gode systemer, god kompetanse og gode holdninger i alle ledd. Det å unngå skader krever både at den enkelte part tar et selvstendig ansvar og at vi gjennom gjensidig involvering skaper en kollektiv innsats fra alle i næringen. Et samarbeid for sikkerhet!