Regjeringen inviterer til samarbeid for arbeid og samråd med ulike samfunnsaktører.

Regjeringen vil ha særlig fokus på følgend temaer framover, og har derfor opprettet en egen nettportal for debatt og samråd.

  • Hvordan hindre utstøting fra arbeidslivet – inkludert debatten om redusert sykefravær?
  • Hvordan bedre tilgangen til kvalifisert arbeidskraft?
  • Hvordan utvikler man et framtidsrettet næringsliv i alle deler av landet?

Portalen finner du på Regjeringen.no