Samarbeid: Styrene i NAF avdleing 1 og 2 har samarbeidet om konferansen. Fra venstre ser vi Cato Uhlmann, sekretær i avdeling 1, Trine W. Hagen, leder i avdeling 2, Thinesha Kugathasan, nestleder i avdeling 2 og Solveig Samuelsen, styremedlem i avdeling 1.