– Vi er stolte over å ha ansatt Roger Bjørnstad som ny sjefsøkonom. Bjørnstad har store kvalifikasjoner og en glimrende bakgrunn for å bli den rette for oss, sier LO-leder Gerd Kristiansen.

Bjørnstad vil tiltre stillingen 15. mars 2017.  Han kommer fra stillingen som sjeføkonom og administrerende direktør i Samfunnsøkonomisk analyse. Han er også leder for Senter for lønnsdannelse.  

– Stein Reegård har i over 20 år vært en viktig rådgiver for LOs ledelse, og vært en sentral premissleverandør i utviklingen av norsk økonomi, velferdssystem og arbeidsliv. Han har nå selv valgt å ta et steg tilbake, men vi er glade for at han blir hos oss som seniorrådgiver, slå LO-lederen fast.

Bjørnstad er samfunnsøkonom med doktorgrad fra Universitetet i Oslo. Han har bred forskererfaring fra Statistisk sentralbyrå via ECON, etableringen av Samfunnsøkonomisk analyse og etter hvert samarbeid med Fafo i Senter for lønnsdannelse.

Han spesialiserte seg tidlig på lønnsdannelse og makroøkonomisk politikk, men har senere hatt et bredt arbeidsområde med en rekke forsknings- og utredningsoppdrag, blant annet knyttet til utdanning og arbeidsmarked for offentlig sektor og fagbevegelsen.

Les mer om LOs nye sjekøkonom her