I meklingene mellom henholdsvis Fellesforbundet og Norsk Industri, og Parat og Norsk Industri, kom partene med meklernes mellomkomst frem til ny tariffavtale.

For mer informasjon, les mer på riksmekleren.