Forbundsleder Erna Hagensens kommentar til revidert nasjonalbudsjett: – Viktig å sikre sysselsettingen!

– Det er viktig at regjeringen i sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2010 satser på høy sysselsetting og tiltak ovenfor konkurranseutsatt industri. For våre medlemsgrupper innenfor servicesektoren er vi avhengige av å ha en konkurransedyktig industri som kan finansiere tjenestene, sier Erna Hagensen.

– Situasjonen internasjonalt og i Europa er fortsatt svært usikker, og mange land sliter med høy ledighet. Det er derfor viktig med tiltak som sikrer sysselsettingen for våre medlemmer. Jeg er spesielt glad for økt satsing på vei og jernbane med ca 500 millioner som vil bidra til at våre medlemmer innenfor veisektoren får mer å gjøre i tiden som kommer. Også økte bevilgninger til arbeidsmarkedstiltak er viktig for å opprettholde sysselsettingen, sier Hagensen

– At regjeringen nå leverer i henhold til tiltaksplan 2 mot sosial dumping, og har ute på høring at forskriften om Id-kort nå også skal omfatte renholdsbransjen, er positivt. Dette kommer i tillegg til nyordningen med regionale verneombud for renholdsbransjen som vil bli innført fra nyttår. Dette er et eksempel på at den rødgrønne regjeringen er med oss i kampen mot useriøsitet og sosial dumping.

Forbundslederen understreker også viktigheten av at regjeringen nå fører en målrettet politikk når det gjelder kommuner, helse og gode offentlige velferdstilbud for brukerne.

– Oljeutslipp og forurensing langs norskekysten og ellers i verden er skremmende, og understreker betydningen av at Kystverket bør få forsterket sine budsjetter ytterligere i tiden som kommer, sier Hagensen til slutt.