Partene har i kveld kommet til enighet og arbeidet gjenopptas fra arbeidstidens begynnelse fredag 28. mai klokka 0600. Partene kom i kveld til enighet i tariffrevisjonen om overenskomsten for renholdsbedrifter. Dette innebærer at streiken er avsluttet og at alle streikende skal gjenoppta arbeidet fra i morgen, fredag 28. mai klokken 0600. Ytterligere informasjon vil følge utover kvelden.