Pressemelding: Tariffnemda har i dag behandlet spørsmålet om almenngjøring av overenskomst for renholdsbedrifter etter begjæring fra LO som ble fremmet den 17. mars i år etter påtrykk fra Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO-service. Et flertall av nemndas medlemmer har i dag funnet grunnlag for å etterkomme begjæringen.

Dette betyr at timesatsen vil være 151,67. Det er også allmenngjort tariffvilkår knyttet til reise, kost og losji ved arbeidsoppdrag utenfor fast arbeidssted. Det vil dermed bli ulovlig å lønne renholdere under allmenngjort timesats etter dette vedtaket og man vil bli holdt økonomisk ansvarlig dersom man velger useriøse renholds- leverandører. Ikrafttreden for vedtaket er satt til 1. september.

Dette er et viktig skritt videre i kampen mot sosial dumping, som vi har kjempet for lenge, sier forbundsleder Erna Hagensen i Norsk Arbeidsmandsforbund. Dette vedtaket vil bidra til at renholdsbransjen kan bli mer seriøs og at vi kan begynne å se framover, sier Hagensen. Dette er også den første normallønnsoverenskomsten som har blitt allmenngjort i Norge, og det er derfor gledelig at allmenngjørings- instituttet også kan gjøres gjeldene for normallønnsavtaler sier Hagensen til slutt.

Les mer her

 

 

 

 

Norsk Arbeidsmandsforbund vil komme tilbake med mer informasjon når tariffnemdas formelle vedtak foreligger.

 

 

 

Kontaktinformasjon:

 

 

 

 

 

Forbundsleder Erna Hagensen 90558279