Informasjonsider om allmenngjøringsforskriften for renholdsbedrifter.

Dette er allmenngjort fra og med 1. september 2011:

  • Arbeidstakere som utfører arbeid i henhold til § 2, skal minst ha en lønn per time på kroner 151,67.
  • Arbeidstakere under 18 år som utfører arbeid i henhold til § 2, skal minst ha en lønn per time på kroner 114,56.
  • For arbeid mellom klokken 2100 og 0600 avtales lønnstillegg i hvert enkelt tilfelle. Lønnstillegget skal være minst 20 kroner per time.
  • For arbeid på lørdager som ikke er høytids- eller helligdager, gis et tillegg på 50 % etter klokken 1800.
  • For arbeid på søndager som ikke er høytids- eller helligdager, gis et tillegg på 75 %.
  • For arbeid påskeaften, julaften, nyttårsaften og pinseaften etter klokken 1300, samt 1. nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, 1. og 2. påskedag, 1. og 17. mai, Kristi Himmelfartsdag, 1. og 2. pinsedag og 1. og 2. juledag, gis et tillegg på 100 %.

Her finner du ytterligere informasjon om og allemengjøringsforskriften som trådte i kraft fra og med 1. september – sidene vil oppdateres løpende etter som ny informasjon foreligger:

Aktuelle faktalinker:

Andre aktuelle linker om allemenngjøringsforskriften for renholdsbedrifter: