Oslo tingrett har bestemt at oppsigelsene av renholderne i Forsvarsbygg er gyldige.

De 11 renholderne som ble oppsagt fra jobbene sine i Forsvarsbygg, fikk i dag dommen etter søksmålet de og NTL anla mot staten.

De ansatte som ikke hadde ønsket å følge med over til det private selskapet ISS, krevde at oppsigelsene skulle annulleres, og at de skulle få fortsette i jobbene sine.

Uenige dommere

Retten delte seg to mot en, og flertallet (fagdommer og én meddommer) mener staten hadde rett til å si opp renholderne. Den andre meddommeren mener oppsigelsene er ugyldige, og at arbeidsgiver ikke har gjort reelle forsøk på å finne annet arbeid til de ansatte.

Et viktig punkt i rettssaken var om Forsvarsbygg hadde gjort nok for å finne andre jobber disse kunne få. Det samme flertallet mener at staten har gjort nok for å finne annet arbeid til renholderne, og mener det ikke fantes andre passende stillinger i Forsvarsbygg.

Mindretallet gir også her medlemmene støtte, og mener at «den økonomiske belastningen med å beholde saksøkerne er minimal i forhold til hvilken belastning en oppsigelse påfører saksøkerne».

Skuffet advokat

– En skuffende dom, slår LO-advokat Alexander Cascio fast.

Han har representert saksøkerne i tingretten sammen med kollega Imran Haider

– Hvis dommen blir stående, er det dramatisk for dem saken gjelder.

Selv mener han tingretten har landet på feil konklusjon i hovedspørsmålet, nemlig hvorvidt det skal stilles krav om saklighet og rimelighet i forbindelse med en oppsigelse etter tjenestemannsloven.

– Jeg ser ikke hvordan retten kommer frem til sin beslutning på dette punktet.

Det at alle får stå i stillingene sine frem til en eventuell anke er avgjort i lagmannsretten, tolker han dithen at dommerne har vært litt i tvil.

– På den ene side er oppsigelsene kjent gyldig, på den andre side fastslås det at de har rett til å stå i stillingene.

Cascio mener selv at det finnes et godt grunnlag for å anke dommen. Kravet om rimelighet i oppsigelser er et prinsipielt viktig spørsmål, sier han. Men avgjørelsen om en eventuell anke ligger hos forbundet til de oppsagte renholderne.

Les hele saken på FriFagbevegelse.