renholder-seksuell-trakasseringUTSATT: 60 millioner flyktninger, asylsøkere og internt fordrevne ble registrert på verdensbasis i 2014. 30 000 asylsøkere kom til Norge i fjor; mange av dem er sårbare og kan utnyttes i menneskehandel, fastslår Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel (KOM). Foto:Tri Nguyen Dinh

– Mange arbeidsgivere oppfører seg akkurat som de vil. Et håpløst utgangspunkt for sårbare ansatte på fremmed jord, sier Michella Jensen i Norsk Arbeidsmandsforbund.

Renholdere jobber ofte alene på store områder. Det gjør dem ekstra sårbare for seksuell trakassering og også overgrep. Som oftest befinner de seg i et svært skjevt maktforhold der de er helt prisgitt de overordnete i bedriften. Mange er livredde for represalier fra arbeidsgiver og tør derfor ikke å varsle om trakassering.

Mørketallene er store, ifølge forbundet. Mange av dem som jobber i bransjen beskrives som svært sårbare, de har utenlandsk opprinnelse og langt fra alle behersker norsk. Derfor er mange renholdere også vanskelige å nå som informanter til spørreundersøkelser, ifølge Fafo.

Les hele saken på FriFagbevegelse.