This content has been archived. It may no longer be relevant

Forbundsleder Anita Johansen vil ha renholdere og skadesanerere inn på listen over samfunnskritiske funksjoner

19.03.2020

Personell som utfører renhold og skadesanering yter i disse dager en ekstraordinær smitteverninnsats for å begrense spredningen av Covid-19-viruset. Forbundsleder Anita Johansen krever at renholdere og skadesanerere skal inn på listen over sammfunnskritiske funksjoner.

For å begrense smitte er det viktig at renholdere og skadesanerere kan fortsette utføre sine arbeidsoppgaver. For å kunne gjøre dette må de inn på listen over samfunnskritiske funksjoner. Vi ber derfor Helsedirektoratet om å inkludere renholdstjenester, om kanskje i begrenset omfang, på listen over samfunnskritiske funksjoner.

For å kunne opprettholde smittevernberedskapen er renhold på helseinstitusjoner og andre kritiske lokasjoner selvfølgelig av særlig stor viktighet i denne sammenhengen. Det er ikke slik at alt renhold på kritiske lokasjoner utføres i offentlig regi, og det er heller ikke slik at renhold automatisk kommer inn under helselovgivningen.

Våre tillitsvalgte i renholds- og saneringsbedriftene rapporterer om meget stor pågang fra kunder og oppdragsgivere som ønsker smitterenhold eller sanering av sine lokaler for å begrense smittespredning eller i forbindelse med utbrudd av sykdom. Mange renholdere og skadesanerere har spesialkompetanse i smittebegrensing og i en situasjon som denne er det kritisk at denne kompetansen benyttes i størst mulig grad.

Samtidig meldes det om at mange leverandører ikke klarer å stille arbeidskraft med slik kompetanse til rådighet, og derfor må avvise kunder som står i en alvorlig situasjon. Med tanke på smittebegrensning er dette svært uheldig.

Vi må derfor få en rask avklaring fra regjeringen slik at renholdere og skadesanerere på kritiske områder får samme status som andre yrkesgrupper som tidligere er kategorisert som kritiske.

Kontaktpersoner:
Brede Edvardsen, nestleder: 400 11 107
Stina Bergsten, kommunikasjonsrådgiver: 954 49 203