De 14 regionale verneombudene for anleggsbransjen hadde et travelt år i fjor. 3562 anleggsplasser fikk besøk. Av dem ble 111 stanset på grunn av umiddelbar fare for liv og helse.

De regionale verneombudene (RVO) i anleggsbransjen har eksistert siden 1981, i samspann med med RVOene for byggebransjen. Jobben er å bidra til økt sikkerhet og bedre arbeidsmiljø for arbeidstakere i bygge- og anleggsbransjen.

I fjor hadde RVOene i anlegg hendene fulle. De var på 3562 anleggsbesøk, det høyeste tallet de har hatt noen gang, viser årsrapporten for RVOene i bygge- og anleggsbransjen for 2017.

På 111 steder måtte anleggs-RVOene stanse arbeidet umiddelbart. Det har vært mange grunner til å stanse arbeidet, men høyest på lista er manglende adkomst/rømningsvei, med 18 stans. 13 stans var på grunn av manglende avstiving av grøfter og personsikring, og 123 stans var på grunn av manglende nødstopp.

Du kan lese hele saken på FriFagbevegelse