This content has been archived. It may no longer be relevant

Foto Guri Dahl, Scanpix_SMKDa statsminister Jens Stoltenberg talte for LO-kongressen søndag ettermiddag, varslet han nye tiltak mot sosial dumping. Tiltakene vakte jubel i forsamlingen.

  

Stoltenberg varslet følgende tiltak:

  • Mer effektiv allmenngjøring
  • Styrke tilsynene
  • Øke strafferammene for brudd på lovverket
  • Offentlig sektor må bli bedre i kampen mot sosial dumpin
  • Leverandørkjeden må ha færre ledd slik at det blir lettere å kontrollere.
  • Tiltak mot sosial dumping i luftfarten

Roar Flåthen var meget fornøyd etter statsmininsterens innlegg og mener dette vil styrke kampen mot sosial dumping. Flere som holdt innlegg etter statsministeren var også meget begeistret.

Forbundsleder Erna Hagensen sier i en kommentar at hun er glad for at vi nå har fått på plass en handlingsplan 3.

— Jeg er glad for at statsministeren under kongressen varslet at regjeringen også var innstillt på både en handlingsplan 4 og 5. Vi har en regjering som tar kampen mot sosial dumping på alvor.

— Arbeid mot sosial dumping er nitidig arbeid. Hele tiden er det noen som finner nye måter å skjule sine forbrytelser på eller utnytter nye smutthull i lovverket. Hensikten er å øke sin profitt, på bekostning av de mange arbeidstakere, sier Hagensen. Hun understreker også at det er ingen andre partier som har slike handlingsplaner og dette viser med all tydelighet at det kun er denne regjeringen som har troverdighet i kampen mot sosial duming.

I en pressemelding fra LO kommer følgende kommentar:

LO er svært fornøyd med at den rødgrønne regjeringen nå legger frem en tredje handlingsplan for et anstendig og seriøst arbeidsliv og mot sosial dumping. Spesielt fornøyd er vi med at regjeringen nå vil vurdere flere viktige endringer i allmenngjøringsordningen, herunder dokumentasjonskravet og allmenngjøringsvedtakenes innehold og gyldighetstid. Allmenngjøring av tariffavtaler er det mest effektive virkemiddel hva angår å sikre utenlandske arbeidstakere anstendige lønns- og arbeidsvilkår når de jobber i Norge. Videre er vi også glade for at regjeringen nå vil øke oppmerksomheten mot Skipsfart og i luftfarten.

LO har i lang tid påpekt behovet for tiltak mot sosial dumping innenfor skipsfarten og imøteser regjeringens vurdering av tiltak innenfor dette området, herunder allmenngjøring for den del av skipsfarten som ikke er omfattet av allmenngjøringsloven. Den senere tids avsløringer av arbeidsforholdene innenfor deler av luftfarten har avdekket behov for bedre tilsyn og kontroll. Det er derfor med tilfredshet vi ser at regjeringen nå tar grep, og blant annet styrker HMS- kompetansen innenfor luftfartstilsynet.Med denne planen viderefører regjeringen sitt arbeide for å sikre den norske arbeidslivsmodellen og at norske lønns- og arbeidsforhold ikke undergraves. Regjeringen viser hvilken retning norsk arbeidsliv skal ta.