gerd-kartell

– Folk faller utenfor under denne regjeringen. Og de som er innenfor får det tøffere. Det merker dere i LO Stat på kroppen, sa LO-leder Gerd Kristiansen på LO Stats sin kartellkonferanse.

Kristiansen trakk frem en rekke eksempler på regjeringens ideologiske privatisering av offentlige tjenester.

– Privatisert renhold i forsvaret der renholdere må fotfølges av securitas vakter, oppsplitting og konkurranseutsetting av NSB , mulig delprivatisering av Statkraft og den hodeløs nedlegging av arbeidsplasser på Andøya. Det bør være en smal sak for dere å mobilisere for en ny regjering!

Regjeringen svikter folk flest og fører en politikk som lager sprekker i gulvet vanlige folk står på.

Følg LO Stats sin kartellkonferanse her